Home » Pdf Pdf Sociologji Html

INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAM ORIENTUES PËR ...

INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAM ORIENTUES PËR MATURËN SHTETËRORE (P rovim me zgjedhje) LËNDA: SOCIOLOGJIA Viti shkollor: 2013 -2014 Tiranë Source: http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/msh/2014/po/provzgj/Sociologji.pdf
View/Download »

UNIVERSITETI I PRISHTINËS PASQYRA E PLANEVE MËSIMORE DHE ...

2 UNIVERSITETI I PRISHTINËS Pasqyra e planeve mësimore dhe e personelit akademik Botues Universiteti i Prishtinës Kryeredaktor Destan Halimi Source: http://fbv.uni-pr.edu/Files/Dokumente/Relevante/pasqyra_up_2008.aspx
View/Download »

HISTORIKU I INTEGRIMIT TË BASHKIMIT EVROPIAN

2 Rreth autorit Grupi i punës: Mirlinda Rusi (M.A. Integrimi Evropian), Drejtore Ekzekutive, QKZH Tiranë, Komola Sako (eksperte në sociologji) QKZH Tiranë, Rozi ... Source: http://qkzh.org/publications/HistorikuiIntegrimitBE.pdf
View/Download »

1-1 Çështë Statistika ? - VALMIR NUREDINI - Ballina

1 Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 1 1-1 Çështë Statistika ? Qëllimet: Pas kësaj ore të ... Source: http://valmirnuredini.weebly.com/uploads/6/6/9/9/6699756/1_nocioni_i_statistikes-ligjerata_e_pare_2010.pdf
View/Download »

Udhëzimi Për Kualifikimin E Mësuesve 2014

/5/ . prot. republika e shqlpÈrfse ministria e arsimit dhe sportit ministri tiranë, .jn udhËzim pËr kriteret dhe procedurat e kualifikimit tË mËsuesve Source: http://www.izha.edu.al/materiale/Udhezimi%20per%20kualifikimin%20e%20mesuesve%202014.pdf
View/Download »